Aanmelding Lidmaatschap Seizoen 2020-2021

terug
Gegevens van het nieuwe lid
Soort lidmaatschap *


Achternaam *:


Voorna(a)m(en) *:


Roepnaam *:


Voorletters *:


Geboortedatum *:


Geslacht *:


Adres *:


Postcode *:


Woonplaats *:


Nationaliteit :


Onderstaand emailadres wordt gebruikt voor de voetbalapp's
E-mail lid *:


Telefoon :
De contributiefactuur wordt per email verzonden.
Vul de naam en het emailadres hieronder in als iemand anders dan het lid de contributie gaat betalen.
Naam contactpersoon factuur


Adres facturatie:


Postcode facturatie:


Woonplaats facturatie:


E-mail facturatie :


Telefoon facturatie :


IBAN:


Geldig legitimatiebewijs indien 15 jaar of ouder
Soort legitimatie *


Datum afgifte :


Geldig tot :


Nummer legitimatie :
Lidmaatschap vorige vereniging (indien van toepassing)
Vereniging :


Van :


Tot :


KNVB-nr. :


Voorkeur competitiedag
Competitiedag *


Heeft u nog opmerkingen of wilt u iets mededelen?
Opmerkingen :
Akkoord Privacy verklaring
Privacy verklaring *:


Ondergetekende verzoekt om boven genoemd persoon toe te laten als actief lid van de vereniging en verklaart zich te onderwerpen aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging (te raadplegen op de website www.fcalmere.com)
Datum aanmelding *:


Ondergetekende (naam) *:


Indien u dit formulier verstuurd gaat u akkoord dat een vrijwilliger van FC Almere contact met u opneemt om een afspraak in te plannen.