Weinig geld maar wel sporten

Lidmaatschap/Weinig geld maar wel sporten

Sporten is belangrijk


Iedereen is het er over eens. Sporten is belangrijk. Gelukkig hebben we in Almere veel initiatieven die ervoor zorgen dat Jeugd tot 18 jaar gewoon kan sporten. Zij betalen namelijk (een deel van) de contributie factuur.

Wil je hier gebruik van maken? Kijk dan eens op onderstaande sites:

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere

https://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl/