Update bestuur/Update 26-02-2022/Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers:

Kwaliteit binnen de vereniging kan alleen gecreëerd worden met genoeg vrijwilligers. Het afgelopen seizoen hebben wij veel hulp gevraagd, hier zijn een paar nieuwe vrijwilligers uitgekomen, maar helaas nog lang niet genoeg. 

Veel van onze vaste vrijwilligers zitten op de juiste plek en kunnen helpen de vereniging te laten groeien. Zij moeten dit alleen wel kunnen volhouden. Daarom hebben wij gezamenlijk besloten om het vrijwilligersbeleid aan te scherpen.  

Vanaf maart 2022 worden teams ingedeeld om diverse vrijwilligerswerkzaamheden uit te voeren bij de vereniging. Per team wordt er vriendelijk doch dringend gevraagd te zorgen dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd.  

Wij zien ons genoodzaakt om vanaf seizoen 2022-2023 vrijwilligerstaken te verplichten. Deze zijn niet meer af te kopen. De vrijwilligersbijdrage komt dus te vervallen. Ieder team is verplicht om een vrijwilligerstaak uit te voeren. Het beleid en de regels zullen wij spoedig delen.  


Terug naar respect                                                       Ga verder naar contributie